Prev Next

Rosną przychody ze sprzedaży „Gazety Wyborczej”. Spadają przychody ze sprzedaży reklam

Wyniki Agory za 2014 rok

Wyniki Agory za 2014 rok

Agora prezentuje wyniki finansowe za IV kwartał 2014 roku. Bardzo dobre wyniki ze sprzedaży biletów do sieci kin Helion. Miłe zaskoczenie. 55 tys. subskrybentów płatnych treści.

O 1,5 mln zł w IV kwartale wzrosły przychody ze sprzedaży egzemplarzowej „Gazety Wyborczej” w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku. W tym samym okresie przychody ze sprzedaży reklam spadły o 5 mln zł (z 38,7 do 33,4 mln zł).

O tym, że pomimo wyższej ceny egzemplarzowej i spadku sprzedaży „Gazety Wyborczej”, jej przychody z tego obszaru będą rosły, pisałem już kilka miesięcy temu.

Agora, pomimo również mojego sceptycyzmu, ma już 55 tys. aktywnych prenumeratorów cyfrowych. To wynik lepszy od zakładanego. Te dane cieszą również mnie i dają nadzieję, że z czasem, Czytelnicy zechcą płacić za wartościowe treści, także w internecie.

Prognoza Agory dotycząca sprzedaży prasy w 2015 roku

W 2015 r. utrzymają się negatywne trendy dotyczące spadku sprzedaży egzemplarzowej dzienników i czasopism w formie drukowanej jednak ich dynamika powinna być niższa niż w latach poprzednich. Spółka pracuje nad rozwojem sprzedaży wydawnictw w formie cyfrowej. Na początku 2014 r. Agora wdrożyła nowy model dostępu do treści cyfrowych Gazety Wyborczej oraz ofertę prenumeraty cyfrowej. Na koniec 2014 r., dzięki rozwojowi oferty oraz poszerzeniu jej o prenumeratę instytucjonalną, Spółka odnotowała 54,9 tys. aktywnych prenumerat cyfrowych. W opinii Spółki działania te w dłuższym terminie, wraz z innymi czynnikami, wpłyną na ustabilizowanie wyników finansowych segmentu Prasa.

Prognoza dotycząca sprzedaży biletów do kin

Najistotniejszym czynnikiem wpływającym na frekwencję w polskich kinach jest repertuar kinowy. Na podstawie dostępnych informacji szacuje się, że liczba sprzedanych biletów w polskich kinach w 2014 r. wyniosła 40,4 mln i była o 11,2% wyższa niż w 2013 r. To rekordowa liczba sprzedanych biletów w polskich kinach po 1989 r. Repertuar na rok bieżący wygląda obiecująco i pozwala liczyć na zbliżony poziom frekwencji w 2015 r.

Wyniki Agory w IV kwartale 2014 roku

W czwartym kwartale 2014 r. całkowite przychody Grupy wyniosły 333,7 mln zł i wzrosły o 11,1% w porównaniu do czwartego kwartału 2013 r. Większość segmentów operacyjnych Grupy (Film i Książka, Internet, Radio, Druk oraz Reklama Zewnętrzna) odnotowała wyższe przychody w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Niewielki spadek przychodów odnotował jedynie segment Prasa – ich wartość wyniosła 85,6 mln zł i zmniejszyła się jedynie o 1,3% w stosunku do czwartego kwartału 2013 r.

W czwartym kwartale 2014 r. wpływy ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie wzrosły o 5,3% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. i wyniosły 158,1 mln zł. Przychody reklamowe zwiększyły się w większości segmentów operacyjnych Grupy. Ich największy wzrost został odnotowany w segmencie Internet. Wartość przychodów reklamowych zmniejszyła się jedynie w segmencie Prasa, głównie za sprawą niższych o 5,3 mln zł przychodów reklamowych w Gazecie Wyborczej.

W czwartym kwartale 2014 r. wartość przychodów ze sprzedaży wydawnictw wyniosła 37,3 mln zł i wzrosła o 12,7% w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. Wpływ na to miały wyższe o 8,1% przychody ze sprzedaży wydawnictw w segmencie Prasa, głównie ze względu na wyższe przychody ze sprzedaży Gazety Wyborczej oraz zmianę cykliczności ukazywania się magazynu Wysokie Obcasy Extra. Pozytywny wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży egzemplarzy Gazety Wyborczej miała podwyżka ceny dziennika wprowadzona w styczniu i w październiku 2014 r., wyhamowanie dynamiki spadku sprzedaży egzemplarzy oraz wpływy ze sprzedaży wydań cyfrowych dziennika. Do wzrostu przychodów ze sprzedaży wydawnictw Grupy przyczyniły się również przychody ze sprzedaży książek wydawanych w ramach pionu Projekty Specjalne.

W czwartym kwartale 2014 r., przychody ze sprzedaży biletów do kin sieci Helios wzrosły o 19,4% i wyniosły 46,7 mln zł.

W omawianym okresie w kinach sieci Helios zakupiono 2,7 mln biletów, czyli o 24,9% więcej niż w czwartym kwartale 2013 r. W tym samym czasie liczba biletów sprzedanych do kin w Polsce wyniosła 12,9 mln i wzrosła o 24,1%.

W czwartym kwartale 2014 r. przychody ze sprzedaży usług poligraficznych w Grupie wyniosły 45,4 mln zł i wzrosły o 2,5% w stosunku do czwartego kwartału 2013 r., głównie ze względu na wyższy wolumen zamówień.

Przychody z pozostałej sprzedaży wyniosły 46,2 mln zł i wzrosły o 37,5%. Pozytywny wpływ na wysokość tej pozycji miały rosnące przychody z działalności filmowej (koprodukcja i dystrybucja filmowa), które wyniosły 13,7 mln zł oraz przychody ze sprzedaży barowej w kinach sieci Helios.

W 2014 r. przychody Grupy wyniosły 1 102,4 mln zł i wzrosły o 2,7% w porównaniu do 2013 r. Najistotniejszy wpływ na wzrost przychodów Grupy miały wyższe przychody sieci kin Helios, przychody z dystrybucji filmowej oraz przychody segmentu Internet. Zmniejszyły się natomiast przychody segmentu Prasa i Reklama Zewnętrzna odpowiednio o 8,6% oraz 2,4%. To głównie efekt spadku wartości wydatków na rynku reklamy prasowej i zewnętrznej niższych przychodów segmentu Reklama Zewnętrzna w pierwszym i trzecim kwartale 2014 r.

Robert Stępowski

Kup w Empiku moją książkę „Promocja marki. Poradnik dobrych praktyk„.

Robert Stępowski

Z pochodzenia rawiak z zamieszkania warszawiak. Serce, duszę i cały wolny czas oddałem pisaniu w październiku 2000 roku i tak jest do dziś. Pierwszym moim opublikowanym tekstem był wywiad z Ryszardem Rynkowskim. Później zakochałem się także w marketingu miejsc. Żyję tym co robię. Robię to czym żyję.

Lubię pisać o tym, na czym się znam. Dlatego ten blog poświęcony jest mediom, tym tradycyjnym i społecznościowym, content marketingowi i brandingowi personalnemu. Często pojawiać się tu będą także tematy z szeroko rozumianego obszaru lifestyle.

czytaj więcej...

Najpopularniejsze tematy

  • Zamów książkę

    Wszystkie opublikowane na blogu TrescJestNajwazniejsza.pl materiały są własnością Roberta Stępowskiego. Jeśli chcesz je wykorzystać skontaktuj się z autorem.