Prev Next

O 20% spadły przychody reklamowe „Gazety Wyborczej”

Przychody reklamowe „Gazety Wyborczej” w trzech kwartałach 2012 roku spadły o 19%, zaś przychody ze sprzedaży egzemplarzowej o 17% porównując do analogicznego okresu 2011r.

Spadają przychody reklamowe „Gazety Wyborczej”, „Metra”, innych czasopism wydawanych przez Agorę. Spadek przychodów odnotowała także spółka AMS (reklama zewnętrzna), a nawet sieć kin Helios. Wzrosty przychodów zanotowano w grupie radiowej Agory i w obszarze internetu. Na zwolnienia 250 osób wydano 9,2 mln zł. Teraz zapewne wszyscy znów będą krzyczeć – „śmierć Wyborczej!”. „Rz” ma się zwijać „GW” także. Coś zostanie?

Według szacunków Grupy Agora S.A., w okresie od stycznia do września 2012 r. wydatki reklamowe wyniosły około 5,3 mld zł i zmniejszyły się o ponad 4,5% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. W tym okresie zwiększyły się wydatki reklamodawców w internecie (wzrost o prawie 10%) i w kinach (wzrost o 11,5%). Wydatki na reklamę w telewizji były niższe o 5,5%, a w reklamie zewnętrznej o ponad 6%. Wydatki na reklamę w prasie zmniejszyły się o prawie 14,5% w porównaniu z okresem styczeń – wrzesień 2011 r. Reklamodawcy wydali o prawie 19,5% mniej na reklamę w dziennikach oraz o 10,5% mniej na reklamę w czasopismach niż w analogicznym okresie 2011 r. Istotny wpływ na wartość rynku reklamy w omawianym okresie, a w szczególności w drugim kwartale 2012 r., wywarły odbywające się w Polsce i na Ukrainie Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które spowodowały ograniczenie skali realizowanych kampanii promocyjnych, w szczególności na nośnikach reklamy zewnętrznej oraz w radiostacjach. Ponadto, w samym trzecim kwartale 2012 r. wartość wydatków na reklamę w Polsce zmniejszyła się o ponad 6,5%.

Przychody Agory, od stycznia do września 2012 r., wyniosły 829,0 mln zł i były o 7,8% niższe niż w analogicznym okresie 2011 r. Przychody Grupy ze sprzedaży biletów do kin w omawianym okresie wyniosły 95,7 mln zł i były o 8,2% niższe niż w analogicznym okresie 2011 r., co wynika głównie z 23,5% spadku tych przychodów w drugim kwartale 2012 r. w związku z niższą frekwencją w kinach w tym okresie w wyniku odbywających się w Polsce w tym czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Wpływy ze sprzedaży usług reklamowych w Grupie po trzech kwartałach 2012 r. spadły o 9,2% i wyniosły 467,1 mln zł. Wpływy ze sprzedaży wydawnictw wyniosły 115,7 mln zł i zmniejszyły się o 18,9%, głównie za sprawą mniejszych przychodów ze sprzedaży egzemplarzowej Gazety Wyborczej oraz wydawnictw publikowanych w ramach pionu Projekty Specjalne. Przychody z pozostałej sprzedaży wzrosły o 9,7% do kwoty 150,5 mln zł, głównie za sprawą wyższych wpływów ze sprzedaży usług poligraficznych dla klientów zewnętrznych.

W okresie styczeń – wrzesień 2012 r. przychody ze sprzedaży reklam w Gazecie Wyborczej wyniosły 153,5 mln zł i były o 19,0% niższe niż w analogicznym okresie 2011 r. W tym czasie przychody ze sprzedaży egzemplarzy były o 17,0% niższe niż w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. i wyniosły 80,8 mln zł. Średnia sprzedaż egzemplarzowa Gazety Wyborczej wyniosła, po dziewięciu miesiącach 2012 r., 258,8 tys. egzemplarzy. Udział Gazety Wyborczej w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł w tym czasie ponad 37%. W samym trzecim kwartale 2012 r. wyniósł on ponad 36% i utrzymał się na poziomie trzeciego kwartału 2011 r.

PRZECZYTAJ: Czy Presspublica przejmie Agorę?>>>

W okresie styczeń – wrzesień 2012 r. przychody ze sprzedaży reklam w pionie Prasy Bezpłatnej wyniosły 20,1 mln zł i były o 8,2% niższe niż w analogicznym okresie rok wcześniej, głównie ze względu na ich spadek o 21,6% w trzecim kwartale 2012 r. Udział bezpłatnej gazety Agory w wydatkach na reklamę w dziennikach wyniósł po trzech kwartałach 2012 r. prawie 5% i wzrósł o ponad 0,5 pkt%. W omawianym okresie pion uzyskał pozytywny wynik operacyjny EBIT w wysokości 1,8 mln zł, który był niższy niż w pierwszych trzech kwartałach 2011 r. Wynik ten jest rezultatem dobrych wyników pionu w pierwszym kwartale 2012 r. oraz podjętych działań oszczędnościowych w drugim kwartale 2012 r.

Przychody segmentu Internet, po trzech kwartałach 2012 r., wyniosły 82,7 mln zł i zwiększyły się o 1,6%, głównie dzięki ich wzrostowi o 8,5% w drugim kwartale 2012 r. W okresie styczeń – wrzesień 2012 r., dzięki wyższym przychodom oraz ograniczeniu kosztów operacyjnych, segment poprawił także wynik operacyjny EBIT do poziomu 4,3 mln zł, pomimo kosztów związanych ze zwolnieniem grupowym, które obciążyły wynik segmentu w trzecim kwartale 2012 r. kwotą 1,2 mln zł. Gdyby wyeliminować wpływ tych kosztów, wynik operacyjny segmentu (EBIT) byłby jeszcze lepszy i wyniósłby 5,5 mln zł. We wrześniu 2012 r. zasięg serwisów grupy Gazeta.pl osiągnął poziom 58,7%, a liczba użytkowników wyniosła 11,4 mln osób.

Przychody segmentu kinowego od stycznia do września 2012 r. spadły o 0,4% w stosunku do analogicznego okresu 2011 r. i wyniosły 143,1 mln zł. Czynnikiem negatywnie wpływającym na wynik segmentu w omawianym okresie były Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej, które spowodowały niższą frekwencję w kinach w omawianym okresie, szczególnie w drugim kwartale 2012 r. Liczba sprzedanych biletów w kinach sieci Helios po trzech kwartałach 2012 r. spadła o blisko 8,1% do 5,4 mln sztuk, co przełożyło się zarówno na niższe przychody ze sprzedaży biletów jak i ze sprzedaży barowej. Segment odnotował wynik operacyjny EBIT w wysokości 1,2 mln zł, który był gorszy niż w analogicznym okresie 2011 r. W samym trzecim kwartale 2012 r., dzięki dynamicznemu wzrostowi przychodów, segment poprawił wynik operacyjny EBIT do 3,6 mln zł oraz EBITDA operacyjna do 8,7 mln zł.

Przychody grupy AMS po dziewięciu miesiącach 2012 r. zmniejszyły się o 8,4% i wyniosły 115,4 mln zł, głównie za sprawą ich zmniejszenia się o 20,2% w drugim kwartale 2012 r. w związku z Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej organizowanymi w Polsce i na Ukrainie. Segment odnotował stratę operacyjną na poziomie EBIT w wysokości 0,2 mln zł. Udział grupy AMS w wydatkach na reklamę zewnętrzną spadł nieznacznie w okresie styczeń – wrzesień 2012 r. (o 0,5pkt%) do blisko 29,0%, a w samym trzecim kwartale 2012 r. wyniósł ponad 31,5%. W okresie styczeń – wrzesień 2012 r., wydatki na reklamę zewnętrzną w Polsce spadły o ponad 6%.

W okresie styczeń – wrzesień 2012 r., przychody segmentu Radio wzrosły o 2,4% do kwoty 63,5 mln zł. Koszty operacyjne segmentu wzrosły o 6,7%, głównie w związku z wyższymi kosztami zakupu czasu antenowego w stacjach obcych. W omawianym okresie segment odnotował negatywny wynik operacyjny na poziomie EBIT w wysokości 0,3 mln zł, głównie za sprawą straty operacyjnej na poziomie EBIT odnotowanej w trzecim kwartale 2012 r. w wysokości 0,9 mln zł.

Przychody segmentu Czasopisma w pierwszych trzech kwartałach 2012 r. wyniosły 50,1 mln zł i zmniejszyły się o 11,2%. Segment osiągnął pozytywny wynik operacyjny na poziomie EBIT i EBITDA operacyjna w wysokości 2,7 mln zł i 2,9 mln zł.

Źle się dzieje w naszej prasie. Ciekawe kiedy plotka stanie się faktem i „Gazeta Wyborcza” przestanie ukazywać się w papierze…

Robert Stępowski

Robert Stępowski

Z pochodzenia rawiak z zamieszkania warszawiak. Serce, duszę i cały wolny czas oddałem pisaniu w październiku 2000 roku i tak jest do dziś. Pierwszym moim opublikowanym tekstem był wywiad z Ryszardem Rynkowskim. Później zakochałem się także w marketingu miejsc. Żyję tym co robię. Robię to czym żyję.

Lubię pisać o tym, na czym się znam. Dlatego ten blog poświęcony jest mediom, tym tradycyjnym i społecznościowym, content marketingowi i brandingowi personalnemu. Często pojawiać się tu będą także tematy z szeroko rozumianego obszaru lifestyle.

czytaj więcej...

Najpopularniejsze tematy

  • Zamów książkę

    Wszystkie opublikowane na blogu TrescJestNajwazniejsza.pl materiały są własnością Roberta Stępowskiego. Jeśli chcesz je wykorzystać skontaktuj się z autorem.